HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
PHÒNG KINH DOANH
Phan Thị Hà
Mobile: 0975 167 989
Trần Thị Thương
Mobile: 0961 587 989
Phạm Thị Hương
Mobile: 0981 917 366
HOÀNG THỊ VÂN
Mobile: 0965 167 989
Video

Sep27

Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Lượt xem:

VĂN PHÒNG UBND TỈNH


Trụ sở 
Số 38, Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3861169; Fax: 0211.3861743; 
Email: vpubnd@vinhphuc.gov.vn

 

I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Chánh Văn phòng:  Bùi Minh Hồng

Điện thoại: 0211.3861.406   

Email: hongbm@vinhphuc.gov.vn

-  Phụ trách chung, điều hành toàn diện hoạt động của bộ máy Văn phòng UBND tỉnh; Chịu trách nhiệm về công việc của Văn phòng UBND tỉnh trước UBND và Chủ tịch UBND tỉnh; Là đầu mối xử lý công việc hàng ngày và các văn bản của tổ chức, cá nhân, đơn vị gửi đến của Văn phòng UBND tỉnh.

- Chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác của UBND tỉnh, của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh; xây dựng chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các công việc liên quan thuộc ngành, lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Các quỹ tài chính, nguồn vốn ODA, Thuế, Kho Bạc Nhà nước, Hải quan, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng nông thôn mới; Ban quản lý Đầu tư XD công trình tỉnh, công tác Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, các hội nghề nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực được phân công.

- Quan hệ phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan Trung ương theo ngành được phân công;

- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với các đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

- Theo dõi hoạt động của UBND huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên.

- Khi Chánh Văn phòng đi công tác vắng sẽ giao cho 01 Phó Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm xử lý công việc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Tiến Hạnh

Điện thoại: 0211.3843.039

Email: hanhnt@vinhphuc.gov.vn

- Theo dõi chỉ đạo việc ghi chép Nghị quyết các phiên họp của UBND tỉnh, họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh, cuộc họp của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh;

- Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các công việc thuộc ngành, lĩnh vực: Ngoại vụ, Kinh tế đối ngoại,Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO), Các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Công thương, Năng lượng, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng thương mại, Thống kê, Cải cách hành chính, Giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, Đổi mới sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, Phát triển doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã, Dịch vụ kinh doanh và các hội nghề nghiệp theo ngành, lĩnh vực được phân công.

- Chỉ đạo tổng hợp xây dựng các báo cáo tháng, quý, năm, báo cáo chuyên đề  hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh;

- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh,

- Quan hệ phối hợp với các cơ quan Trung ương theo ngành được phân công;

- Theo dõi hoạt động của UBND huyện Sông Lô, Lập Thạch.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Văn phòng, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Phong

Điện thoại: 0211.3861.400 

 

Email: phongnv@vinhphuc.gov.vn

- Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các công việc thuộc các sở, ngành, lĩnh vực: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Thông tin - Truyền thông, Bưu điện, Viễn thông, Báo chí, Khuyến học, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, Phòng chống HIV-AIDS và các hội nghề nghiệp khác theo ngành, lĩnh vực được phân công.

- Chỉ đạo tổng hợp xây dựng các báo cáo tháng, quý, năm, báo cáo chuyên đề của Văn phòng UBND tỉnh;

- Quan hệ phối hợp với các cơ quan Trung ương theo ngành được phân công;

- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, 

- Theo dõi hoạt động của UBND  thành phố Vĩnh Yên.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Văn phòng, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Văn Đăng

Điện thoại: 0211.3841.391 

Email: danghv@vinhphuc.gov.vn

- Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các công việc thuộc các sở, ngành, lĩnh vực: Giao thông – Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra, Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, Bồi thường Giải phóng mặt bằng và PT Quỹ đất, Công an, Quân sự, Tòa án, Thi hành án, Kiểm sát, Phòng cháy chữa cháy, Nhân quyền, Xử phạt hành chính, Khiếu kiện hành chính và các hội nghề nghiệp khác theo ngành, lĩnh vực được phân công.

- Quan hệ phối hợp với các cơ quan Trung ương theo ngành được phân công;

- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

- Theo dõi hoạt động của UBND Thị xã Phúc Yên; UBND huyện Tam Đảo.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Văn phòng. Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Phó Chánh Văn phòng: Lê Văn Thanh

Điện thoại: 0211.3720.159 

Email: thanhlv@vinhphuc.gov.vn

- Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các công việc thuộc các ngành, lĩnh vực: Văn hóa Thể thao Du lịch, Lao động Thương binh Xã hội, Đình công lãng công, Bảo hiểm xã hội, Câu lạc bộ Hưu trí và các hội nghề nghiệp khác theo ngành, lĩnh vực được phân công.

- Quan hệ phối hợp với các cơ quan Trung ương theo ngành được phân công;

- Theo dõi hoạt động của UBND huyện Yên Lạc.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Văn phòng, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Phó Chánh Văn phòng: Trần Thị Minh Lợi

Điện thoại: <Đang cập nhật>

Email: loittm@vinhphuc.gov.vn

 - Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các công việc thuộc các ngành, đoàn thể: MTTQ và các Đoàn thể, Thi đua khen thưởng, Dân tộc, Tôn giáo miền núi, Chữ thập đỏ, và các hội nghề nghiệp khác theo ngành, lĩnh vực được phân công.

- Quan hệ phối hợp với các cơ quan Trung ương theo ngành được phân công;

- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với các đơn vị: Trường Chính trị tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy.

- Theo dõi hoạt động của UBND huyện Tam Dương. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Văn phòng, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUANAug10

Thiết kế catalogue đẹp hiệu ứng mới của ngành mỹ phẩm

hiện nay ngành công nghệ chăm sóc sắc đẹp đang ngày càng chú trọng trong khâu thiết kế catalogue đẹp, mang lại hiệu ứng mua hàng mới cho sản phẩm của mình.

Aug09

Có nên sử dụng túi giấy giá rẻ trong công nghiệp thực phẩm

Túi giấy nói chung và túi giấy giá rẻ nói riêng là một cuộc chiến không ngừng nghỉ trong vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm

Aug08

Sự khác biệt của sản phẩm tại xưởng in Hồng Đăng

Xưởng in Catalogue của Hồng Đăng được khách hàng của mình đánh giá cao không chỉ về chất lượng của các sản phẩm in Catalogue tuyệt hảo mà còn là thái độ phục vụ chuyên nghiệp và tận tụy từ hệ thống chăm sóc khách hàng 

Aug07

Cung cấp dịch vụ báo giá in catalogue uy tín

Công ty in Hồng Đăng nổi lên như một doanh nghiệp điển hình về dịch vụ báo giá in catalogue Hà Nội. Để có chỗ đứng của mình trong hàng vạn các doanh nghiệp in ấn quả thật là điều không hề dễ dàng.

Oct24

Những nguyên tắc thiết kế túi giấy cần biết

Công ty in Hồng Đăng với kinh nghiệm 10 năm trong nghề sẽ chia sẻ những nguyên tắc vàng trong thiết kế túi giấy mà bạn cần biết

Oct21

Giúp con sử dụng tiền mừng tuổi một cách thông minh

Dưới đây là một vài gợi ý nhỏ cho bố mẹ để Giúp con sử dụng tiền mừng tuổi một cách thông minh nhất