HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
PHÒNG KINH DOANH
Phan Thị Hà
Mobile: 0975 167 989
Trần Thị Thương
Mobile: 0961 587 989
Phạm Thị Hương
Mobile: 0981 917 366
HOÀNG THỊ VÂN
Mobile: 0965 167 989
Video

Sep27

Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Lượt xem:

VĂN PHÒNG UBND TỈNH


Trụ sở 
Số 38, Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3861169; Fax: 0211.3861743; 
Email: vpubnd@vinhphuc.gov.vn

 

I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Chánh Văn phòng:  Bùi Minh Hồng

Điện thoại: 0211.3861.406   

Email: hongbm@vinhphuc.gov.vn

-  Phụ trách chung, điều hành toàn diện hoạt động của bộ máy Văn phòng UBND tỉnh; Chịu trách nhiệm về công việc của Văn phòng UBND tỉnh trước UBND và Chủ tịch UBND tỉnh; Là đầu mối xử lý công việc hàng ngày và các văn bản của tổ chức, cá nhân, đơn vị gửi đến của Văn phòng UBND tỉnh.

- Chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác của UBND tỉnh, của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh; xây dựng chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các công việc liên quan thuộc ngành, lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Các quỹ tài chính, nguồn vốn ODA, Thuế, Kho Bạc Nhà nước, Hải quan, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng nông thôn mới; Ban quản lý Đầu tư XD công trình tỉnh, công tác Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, các hội nghề nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực được phân công.

- Quan hệ phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan Trung ương theo ngành được phân công;

- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với các đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

- Theo dõi hoạt động của UBND huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên.

- Khi Chánh Văn phòng đi công tác vắng sẽ giao cho 01 Phó Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm xử lý công việc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Tiến Hạnh

Điện thoại: 0211.3843.039

Email: hanhnt@vinhphuc.gov.vn

- Theo dõi chỉ đạo việc ghi chép Nghị quyết các phiên họp của UBND tỉnh, họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh, cuộc họp của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh;

- Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các công việc thuộc ngành, lĩnh vực: Ngoại vụ, Kinh tế đối ngoại,Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO), Các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Công thương, Năng lượng, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng thương mại, Thống kê, Cải cách hành chính, Giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, Đổi mới sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, Phát triển doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã, Dịch vụ kinh doanh và các hội nghề nghiệp theo ngành, lĩnh vực được phân công.

- Chỉ đạo tổng hợp xây dựng các báo cáo tháng, quý, năm, báo cáo chuyên đề  hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh;

- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh,

- Quan hệ phối hợp với các cơ quan Trung ương theo ngành được phân công;

- Theo dõi hoạt động của UBND huyện Sông Lô, Lập Thạch.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Văn phòng, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Phong

Điện thoại: 0211.3861.400 

 

Email: phongnv@vinhphuc.gov.vn

- Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các công việc thuộc các sở, ngành, lĩnh vực: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Thông tin - Truyền thông, Bưu điện, Viễn thông, Báo chí, Khuyến học, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, Phòng chống HIV-AIDS và các hội nghề nghiệp khác theo ngành, lĩnh vực được phân công.

- Chỉ đạo tổng hợp xây dựng các báo cáo tháng, quý, năm, báo cáo chuyên đề của Văn phòng UBND tỉnh;

- Quan hệ phối hợp với các cơ quan Trung ương theo ngành được phân công;

- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, 

- Theo dõi hoạt động của UBND  thành phố Vĩnh Yên.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Văn phòng, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Văn Đăng

Điện thoại: 0211.3841.391 

Email: danghv@vinhphuc.gov.vn

- Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các công việc thuộc các sở, ngành, lĩnh vực: Giao thông – Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra, Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, Bồi thường Giải phóng mặt bằng và PT Quỹ đất, Công an, Quân sự, Tòa án, Thi hành án, Kiểm sát, Phòng cháy chữa cháy, Nhân quyền, Xử phạt hành chính, Khiếu kiện hành chính và các hội nghề nghiệp khác theo ngành, lĩnh vực được phân công.

- Quan hệ phối hợp với các cơ quan Trung ương theo ngành được phân công;

- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

- Theo dõi hoạt động của UBND Thị xã Phúc Yên; UBND huyện Tam Đảo.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Văn phòng. Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Phó Chánh Văn phòng: Lê Văn Thanh

Điện thoại: 0211.3720.159 

Email: thanhlv@vinhphuc.gov.vn

- Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các công việc thuộc các ngành, lĩnh vực: Văn hóa Thể thao Du lịch, Lao động Thương binh Xã hội, Đình công lãng công, Bảo hiểm xã hội, Câu lạc bộ Hưu trí và các hội nghề nghiệp khác theo ngành, lĩnh vực được phân công.

- Quan hệ phối hợp với các cơ quan Trung ương theo ngành được phân công;

- Theo dõi hoạt động của UBND huyện Yên Lạc.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Văn phòng, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Phó Chánh Văn phòng: Trần Thị Minh Lợi

Điện thoại: <Đang cập nhật>

Email: loittm@vinhphuc.gov.vn

 - Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các công việc thuộc các ngành, đoàn thể: MTTQ và các Đoàn thể, Thi đua khen thưởng, Dân tộc, Tôn giáo miền núi, Chữ thập đỏ, và các hội nghề nghiệp khác theo ngành, lĩnh vực được phân công.

- Quan hệ phối hợp với các cơ quan Trung ương theo ngành được phân công;

- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với các đơn vị: Trường Chính trị tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy.

- Theo dõi hoạt động của UBND huyện Tam Dương. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Văn phòng, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUANOct16

Thiết kế và in lịch để bàn chứ M độc đáo, ấn tượng

Lịch để bàn chữ M là ấn phẩm được nhều cá nhân và doanh nghiệp lựa chọn trong dịp cuối năm.

Oct12

In catalogue phủ UV tạo hiệu ứng lạ

Là một trong những địa chỉ in catalogue uy tín, đến với In Hồng Đăng bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng đúng hẹn. Đáp ứng in catalogue lấy ngay khi in catalogue phủ UV.

Sep28

Hầu hết khách hàng sẽ lựa chọn sản phẩm khi xem catalogue thời trang

Catalogue vẫn là một ấn phẩm quảng cáo tuyệt vời làm cầu nối cho sản phẩm của bạn tiếp cận được khách hàng. Đối với lĩnh vực thời trang thì in catalogue thời trang càng cần thiết hơn bao giờ hết

Sep21

In bao lì xì chủ đề gì độc đáo và ấn tượng

Càng về thời điểm cuối năm, nhu cầu in bao lì xì càng lớn, càng náo nhiệt. Không chỉ xuất phát từ các doanh nghiệp với mục đích quảng bá thương hiệu

Sep18

Đặc điểm cấu tạo lịch để bàn 2018

Để có được một bộ lịch để bàn tốt, đầu tiên chúng phải được in trên loại giấy chất lượng nhất, độ dày vừa phải và khổ không lớn quá

Sep11

Hai lưu ý quan trọng để in túi giấy đựng quà hiệu quả

In túi giấy đựng quà là xu hướng phổ biến cho các công ti, doanh nghiệp, tổ chức, trở thành nét đẹp trân trọng, ý nghĩa của doanh nghiệp dành tặng khách hàng